Joanna Sawa

 • neurologopeda
 • logopeda
 • magister pedagogiki specjalnej
 • Pedagogika Specjalna – specjalizacje w zakresie tyflopedagogiki (pedagogiki niewidomych i niedowidzących) i oligofrenopedagogiki (pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie)
 • Logopedia i Neurologopedia
 • prowadzenie prywatnej praktyki logopedycznej
 • logopeda w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zamościu
 • nauczyciel akademicki
 • biegły sądowy w zakresie logopedii i pedagogiki
 • zainicjowanie i prowadzenie Grup Wsparcia Dla Logopedów w ramach współpracy z Zamojskim Ośrodkiem Metodycznym oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Zamościu ( 2003-2006)
 • przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych w ramach współpracy z Zamojskim Ośrodkiem Metodycznym oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Zamościu (r. szk. 2002-2005):„Konstruowanie indywidualnych programów logopedycznych”
  „Dokumentowanie pracy logopedy”
  „Terapia osób z afazją”„Wczesne wspomaganie rozwoju mowy dziecka”
  „Profilaktyka logopedyczna w zabawach ruchowych”
  „Wykorzystanie ćwiczeń z kinezjologii edukacyjnej w terapii logopedycznej”
  „Diagnoza i terapia logopedyczna dziecka autystycznego”
  „Przyczyny i terapia jąkania”
  „Terapia logopedyczna dziecka z mutyzmem”
  „Diagnoza rozwoju mowy dziecka”
  „Diagnoza i terapia mowy bezdźwięcznej”
  „Diagnoza i terapia rotacyzmu”
  „Diagnoza i terapia głosek szeregu: ś, ź, ć, dź”
  „Etapy postępowania terapeutycznego w dyslalii”
  „Diagnoza i terapia osób z wymową międzyzębową”
  „Terapia logopedyczna osób z rozszczepem wargi i podniebienia”
  „Emisja głosu – podstawy teoretyczne”
  „Emisja głosu – ćwiczenia praktyczne”
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami uczelni regionu lubelskiego i słuchaczami kursów kwalifikacyjnych
 • opracowanie oraz publikacja internetowa artykułów z dziedziny logopedii:
  Znaczenie terapii logopedycznej dziecka w wieku przedszkolnym Profilaktyka logopedyczna w zabawach ruchowychWczesna stymulacja rozwoju mowy dziecka
 • opracowanie publikacji naukowych:
  Wymowa międzyzębowa u dzieci w wieku przedszkolnym jako logopedyczny i pedagogiczny problem obecnych czasów W: Zamojskie Studia i materiały XI/3(30), s. 83-88;
  Neurofeedback jako nowoczesna metoda wspomagająca proces reedukacji deficytów natury dyslektycznej i dysortograficznej; W: Zamojskie Studia i materiały XII/2(32), s. 97-103
 • opracowanie i wdrożenie programów terapii logopedycznej:
  „Program terapii osób z zaburzeniami ekspresji językowej”
  „Program terapii osób z niepłynnością mowy”
  „Program logopedyczny dla dzieci i młodzieży z opóźnionym rozwojem mowy”
  „Program logopedyczny dla dzieci i młodzieży z dyslalią”
 • opracowanie zeszytów „Ćwiczenia z głoską t” i „Ćwiczenia z głoską d”

Mariusz Sawa

 • doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii
 • elektroencefalografista
 • W roku 2008 ukończył Psychologię Transportu na Uniwersytecie Warszawskim uzyskując uprawnienia do badań predyspozycji zawodowych w tym do badań kierowców
 • w roku 2007 ukończył Studium Terapii Uzależnień Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie uzyskując uprawnienia terapeuty uzależnień
 • w roku 2007 ukończył Indywidualne Studia Doktoranckie w Instytucie Psychologii Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
 • w roku 2001 uzyskał uprawnienia pedagogiczne w Podyplomowego Studium Pedagogiczne przy Akademii Rolniczej w Lublinie
 • w roku 1995 ukończył studia magisterskie na kierunku Psychologia w Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie
 • posiada uprawnienia w zakresie przeprowadzania i opisu badań elektroencefalograficznych (EEG) oraz EEG Biofeedback
 • posiada bogate doświadczenie zawodowe
 • obecnie pracuje jako psycholog Oddziału Terapeutycznego dla Uzależnionych od Alkoholu w Oddziale Zewnętrznym Zakładu Karnego w Zamościu oraz jako wykładowca w szkołach wyższych regionu lubelskiego
 • ponadto pełnił obowiązki społecznego kuratora przy Sądzie Okręgowym w Zamościu Wydział Rodzinny i Nieletnich
 • pracował jako psycholog w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, jako pedagog w Domu Dziecka, Liceum Ogólnokształcącym, uczestniczył jako trener w wielu szkoleniach organizowanych w naszym regionie w ramach aktywizacji zawodowej i usprawnienia umiejętności zawodowych (w tym w ramach programu PHARE)
 • pracował jako neurofizjolog opisujący badania EEG w Szpitalu im. Jana Pawła II w Zamościu
 • jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej
 • jego zainteresowana dotyczą szerokiego obszaru profilaktyki, resocjalizacji i terapii
 • Sawa Mariusz Grupy wsparcia dla studentów – konstruowanie i konceptualizacja programu w: Miejsce rodziny i szkoły w profilaktyce uzależnień. Sakowicz T., Kieszkowska A (red.), Wydawnictwo Jedność, Kielce, 2003, s. 229-247
 • Sawa Mariusz Grupy wsparcia dla studentów w okresie adaptacji na studiach – uzasadnienie działań profilaktycznych w środowiskach uniwersyteckich. w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio J Paedagogia-Psychologia, Vol. XVII, UMCS, Lublin, 2004, s. 147 – 156
 • Sawa Mariusz, Oddziaływania terapeutyczne wobec przestępców seksualnych. w: Osobowość przestępcy a proces resocjalizacji. red. Świtka J., Kuć M., Niewiadomska I., TN KUL, Lublin, 2005, s. 243-255
 • Sawa Mariusz Programy profilaktyczne na amerykańskich wyższych uczelniach. w: Rodzina i szkoła wobec przemocy. Sakowicz T. (red.) Wydawnictwo Jedność, Kielce, 2004, s. 458-464
 • Sawa Mariusz, Przestrzeganie praw ucznia jako baza działań profilaktycznych w szkołach średnich. w: Zamojskie studia i materiały. Rok wydania VII zeszyt 1 (16), seria: Pedagogika; WSZiA, Zamość, 2005, s. 99-107
 • Sawa Mariusz System resocjalizacji kobiet w Stanach Zjednoczonych na przykładzie rozwiązań w stanie Nowy York. w: Autorytet i godność służ penitencjarnych a skuteczność metod resocjalizacji. Świtka J., Kuć M., Niewiadomska I. (red.), KUL, Lublin, 2004, s. 321-328
 •  

Joanna Sawa logopeda, to fachowa pomoc w problemach z dzieckiem. Moje dzieci maja ta przyjemność pracować z panią od dość dawna. Ja jako rodzic zauważam duże postępy, po terapii z pania Sawą.
Kobieta bardzo mila, uprzejma i rzetelna.
Wzbudza duże zaufanie wobec dzieci jak i rodziców. Zawsze służy radą.
Jestem bardzo zadowolona ze współpracy z pania Joanna

Małgorzata Roczkowska

Mieliśmy przyjemność korzystać z pomocy, doświadczenia i wiedzy Pani Joanny Sawa i Pana Mariusza Sawa. Zastosowane metody, ciekawe zadania oraz bogaty zestaw pomocy dydaktycznych sprawiły, że syn z chęcią uczęszczał na zajęcia, a oczekiwane efekty były widoczne w krótkim czasie. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy i polecamy z całego serca!

Anna Saba

Pani Joanna Sawa to rzetelny i konkretny logopeda i pegagog. Mój syn uczęszcza do pani logopedki od 3 lat i postępy jakie dokonał są ogromne. Bardzo gorąco polecam.

Aneta Stefańska

Pani Joanna to fachowiec w swojej pracy z dziećmi,znam innych specjalistów ale Pani jest najlepsza na cały powiat a może i dalej, uczęszczamy od kilku lat i jest bardzo dobry postęp w nauce.Pani Joanna Sawa ma dobre relacje z dziećmi i dzieci do Niej lgną,lubią się uczyć.Moj syn ciągle pyta mnie kiedy pojedziemy na kolejne spotkanie z Panią Joanną.Polecam z całego serca.

Andrzej Medyk

Gabinet godny polecenia. Bardzo dobry specjalista z super podejściem do dzieci. Efekty pracy widoczne w wymowie dziecka. Gorąco polecam.

Wojciech Kołodziej

Powyższe jak i więcej opinii o nas znajdą Państwo na naszej Wizytówce Google – KLIK.