GABINETY SAWA

Kompleksowa pomoc logopedyczna, psychologiczna i pedagogiczna dla dorosłych, młodzieży, dzieci oraz rodzin

Kompleksowa pomoc logopedyczna, psychologiczna i pedagogiczna dla dorosłych, młodzieży, dzieci oraz rodzin

Gwarantujemy rzetelną diagnozę oraz fachową i życzliwą pomoc w przezwyciężaniu przeżywanych trudności.

Gwarantujemy rzetelną diagnozę oraz fachową i życzliwą pomoc w przezwyciężaniu przeżywanych trudności.

Umów wizytę
Umów wizytę

Terapia

W codziennej pracy korzystamy zarówno ze starych, sprawdzonych metod terapii jak i z nowoczesnej aparatury opartej na najnowszych zdobyczach nauki i techniki.

Diagnoza

Pomoc oferowana przez nas zawsze poprzedzona jest diagnozą psychologiczną, logopedyczną i pedagogiczną. Wykonujemy badania EEG  (diagnoza czynności mózgu) z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury firmy Mitsar.

Oferujemy nowoczesną metodę treningu funkcji podstawowych leżących u podłoża zaburzeń czytania i pisania (trudności dyslektycznych, zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego) zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Metoda ta oparta jest na założeniach opracowanych przez niemieckiego naukowca Freda Warnkego. Obejmuje diagnozę oraz opracowany na jej podstawie specjalistyczny trening kilkunastu podstawowych funkcji związanych z analizatorem słuchowym, kinestetyczno – ruchowym oraz wzrokowym. Trening ten jest szczególnie wartościowy ze względu na fakt, że obejmuje przyczyny zaburzonych funkcji czytania i pisania a nie ich objawy.

W gabinecie jest możliwość skorzystania z nowoczesnej formy terapii mózgu i deficytów w jego funkcjonowaniu opartej na zasadzie biologicznego sprzężenia zwrotnego (biofeedback) z wykorzystaniem nowoczesnej, specjalistycznej aparatury do tego przeznaczonej. Posiadamy sprzęt firmy Pocket Neurobics (EEG Biofeedback oraz piR HEG, niR HEG) z cenionym w świecie oprogramowaniem Bioexplorer. Podstawą podjęcia terapii Biofeedback jest badanie EEG.

Loading the next set of instagram posts...

Oferta i pomoc zawsze jest indywidualna i specyficzna dla danego człowieka i przeżywanych przez niego trudności. Zawsze jest poprzedzona specjalistyczną i rzetelną diagnozą jakości funkcjonowania. Wizyta w gabinecie jest związana z pełną poufnością. Na życzenie klientów wydawane są zaświadczenia w formie pisemnej.

Oferta i pomoc zawsze jest indywidualna i specyficzna dla danego człowieka i przeżywanych przez niego trudności. Zawsze jest poprzedzona specjalistyczną i rzetelną diagnozą jakości funkcjonowania. Wizyta w gabinecie jest związana z pełną poufnością. Na życzenie klientów wydawane są zaświadczenia w formie pisemnej.

Wszelkie badania i wszystkie formy diagnozy (w tym biofeedback) są bezbolesne i nie wymagają ingerencji w powłoki ciała. Zdecydowana większość z oferowanych form pomocy to różnorodne formy terapii a więc wymagają najczęściej systematyczności w oddziaływaniach. Oczekiwane efekty pojawiają się po kilku lub kilkunastu spotkaniach i są bezpośrednio związane z wypełnianiem zaleceń i poziomem osobistego zaangażowania. Wizyta w gabinecie nie jest więc „receptą na wszystko”, a umożliwia pracę nad sobą pod opieką i nadzorem specjalistów. W wielu przypadkach oddziaływania są kompleksowe i wspomagane terapią psychologiczną, logopedyczną, pedagogiczną, opieką lekarską lub podjęciem rehabilitacji ruchowej.